Hva er Opplevelseskortet Join Arendal?

Opplevelseskortet Join Arendal er et tilbud til lavinntektsfamilier som er bosatt i Arendal kommune. Kortet tilbyr gratis inngang til ulike opplevelser som konserter, museer, fritidsparker med mer. Korte er digitalt, så du vil få billettene til din telefon.

Noen av opplevelsene som kortet inneholder

Gratis inngang for barna. 40% rabatt til foresatte.

 

Gratis inngang  for barna. 40% rabatt til foresatte.

 

Gratis årskort på Kuben Arendal for hele familien

 

Gratis inngang for barn i valgfri Høyt og Lavt klatrepark

Gratis inngang i Stinta svømmehall.

I perioder tilbyr vi gratis inngang på kinoen.

Vi du bidra med et tilbud?
Send mail til post@joinarendal.no

NB! Les nøye på de digitale billettene du får tilsendt når du har registrert deg om hvordan du bruker de og hvem de gjelder for!! Har du spørsmål send mail til post@joinarendal.no 

Din familie kan bli med

Er din familie en lavinntektsfamilie kan dere få Opplevelseskortet Join Arendal. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt er definert som 528.400 kroner (etter skatt) i familier med to forsørgere, og 402.600 kroner (etter skatt) i familier med kun én forsørger. 

Vil du bidra?

Vil du gi en opplevelse til en eller flere familier? Send en e-post til post@joinarendal.no med hva du vil gi og til hvor mange.

Hvem står bak Opplevelseskortet Join Arendal?

Join er et spleiselag mellom en rekke tilbydere for å gi opplevelser til lavinntektsfamilier. I Arendal er det Sørlandskirkens diakonale arbeid Termostat som koordinerer tilbudet. Prosjektet har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Takk til:


Vil ditt firma eller din organisasjon bidra?

Send oss en mail på post@joinarendal.no

Andre tilbud til lavinntektsfamilier